Omien kasvattiemme lisäksi myymme myös muita friisiläishevosia.
Toimintaamme kuuluu myös räätälöity hevosen hankinta asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 

 

 • MIKSI HANKKISIT FRIISILÄISEN HEVOSEN MEIDÄN KAUTTAMME?

   

  Rekisteröitynä kasvattajana haluamme osaltamme varmistaa että friisiläishevoskanta kehittyisi mahdollisimman laadukkailla yksilöillä. Laadukkaalla yksilöllä lähtökohtaisesti tarkoitetaan hevosta joka tunnetun sukutaustansa osalta on FPS (Het Friesch Paarden Stamboek) rekisteröity yksilö.

  Paperillisuus terveen friisiläishevosen osalta määrittelee sille tietyn hinnallisen lähtökohdan. 
  Tästä lähtökohdasta alkaa sitten myytävän hevosen lähempi tarkastelu tarpeiden, tottumusten ja käyttötarkoituksen perusteella. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat hevosen sukutausta, ikä ja sen mukana tuoma perusosaaminen, koulutustaso, koulutustaso eri osaamisalueilla, saavutukset eri osaamisalueilla, saavutukset rotunäyttelyissä (keuring) jne.

  Hyvän ja näyttävän harrastehevosen ei suinkaan tarvitse olla huippusukuinen, näyttelyissä palkittu yksilö täyttääkseen friisiläiselle hevosrodulle ominaiset piirteet. Jos taas aikeissa on kasvattaminen, korostuu sukutaustojen merkitys ja näyttelytulokset sekä mahdolliset tulokset testeissä joissa mitatataan pisteytettynä hevosen rakennetta, liikkeitä ja toimivuutta ajossa sekä ratsain.

  Myytävien orien kohdalla on syytä huomioida että ne ovat tarkoitetut jalostuksen ulkopuoliseen käyttöön. Jalostusoikeuden saamisen edellytykset ovat friisiläisorille yhdet tiukimmista maailmassa.

  Hevosen hankinta tulisi aina olla harkittu päätös. Tuonnissa ulkomailta on syytä tuntea alati tiukkenevat EU-määräykset jotta hevoselle voitaisiin luoda täysipainoiset mahdollisuudet uudessa kotimaassa.

  Hevosen rodulliset ominaisuudet tulisi olla tiedossa hankintapäätöstä tehdessä jotta sille voidaan turvata viihtyisä elinympäristö uudessa kodissa.

  Oma kokemuksemme sekä erittäin tiivis yhteistyömme hollantilaisten kasvattajien kanssa muodostavat kokonaisuuden jolla on todellista tietoa ja taitoa rodusta ja sen erityispiirteistä.

  Toiveemme olisikin että rodusta kiinnostuneella mahdollisella uudella omistajalla olisi mahdollisuus vierailla meillä ja tutustua rotuun omien hevostemme kautta.

  Tapaamisen tarkoitus on syventää tietoa rodusta, nähdä luonnossa useita yksilöitä ja pyrkiä varmistaan rodun soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen.

  - hankkiessasi friisiläisen hevosen kauttamme on kyseessä kokonaisvaltainen palvelu johon sisältyy myös jälkimarkkinointi. Mikäli sivuillamme esillä olevista hevosista ei juuri sitä oikeaa löydy, etsimme sen sinulle. Suuri osa kauttamme maahan tulleista friisiläisistä ovat olleet yksilöitä joiden tietoja ei myytävien sivuilla ole esiintynyt.

  - ennen ostopäätöstä hevosesta on luonnollisesti nähtävänä valokuvat ja videot ja hevosta on myös mahdollista käydä paikanpäällä katsomassa / kokeilemassa.
  Ostopäätöksen tapahduttua hevonen vielä tutkitaan klinikalla (ostotarkastus) ja hyväksytyn tarkastuksen jälkeen kauppa vahvistetaan.
  Tämän jälkeen hevoselle hankitaan vakuutus ja selvitetään kuljetukseen liittyvät yksityiskohdat sekä hoidetaan Eu-lainsäädännön mukaiset vientitodistukset.


  Mottomme onkin että jokaisen kauttamme kulkevan friisiläisen hevosen tulee olla sukupuolesta, iästä tai koulutustasosta riippumatta yksilö joka voisi olla myös meidän oma hevonen.
  Ota yhteyttä, etsitään yhdessä juuri se oikea!

    Takaisin